สมัครบาร์โค้ด

หากท่านต้องการมีบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ ท่านจำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิกของสถาบันรหัสสากล ซึ่งนอกจากจะได้ชุดหมายเลขบาร์โค้ดเพื่อใช้กับสินค้าของท่านแล้ว ท่านยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากทางสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างมีศักยภาพขั้นตอนในการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก

  • เลือกประเภทของหมายเลขบาร์โค้ดทีท่านต้องการสมัคร
  • กรอกใบสมัครสมาชิกสถาบันฯ ให้ครบถ้วน
  • แนบเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสมาชิกทั้งหมด
  • นำมายื่น หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถาบันฯ
  • เจ้าหน้าที่ทำการเช็คความถูกต้องของเอกสารและแจ้งค่าใช้จ่ายในการสมัครทางอีเมล
  • ชำระค่าสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมายังสถาบันฯ
  • เจ้าหน้าที่ส่งอีเมล์ยืนยันการเป็นสมาชิกให้กับท่านพร้อมแจ้งเลขหมายบาร์โค้ด
  • ท่านทำการตอบรับโดยการลงทะเบียนเป็นผู้จัดทำแค็ตตาล็อกในระบบ e – Catalogue Service