บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

บาร์โค้ดคือสัญลักษณ์ที่สามารถนำมาสแกนโดยเครื่องสแกนแบบระบบเลเซอร์หรือแบบกล้องจับภาพ
สัญลักษณ์บาร์โค้ดจะถูกเข้ารหัสข้อมูลสินค้าเช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขลำดับการผลิตและชุดการผลิต สัญลักษณ์บาร์โค้ดทำหน้าที่สำคัญในซัพพลายเชนโดยการทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลสามารถระบุและติดตามสินค้าในสายซัพพลายเชนได้
GS1 ได้กำหนดมาตรฐานให้กับบาร์โค้ดหลากหลายประเภท โดยบาร์โค้ดแต่ละประเภทนั้นถูกกำหนดให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

บาร์โค้ดประเภท EAN/UPC

บาร์โค้ดแบบแท่ง (1D) ประเภทนี้ เป็นรู้จักกันโดยทั่วไปโดยถูกใช้กับระบบค้าปลีกทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

บาร์โค้ดประเภท DataBar

เป็นบาร์โค้ดประเภทที่สามารถบีบอัดบาร์โค้ดแบบแท่ง (1D) ให้สามารถใส่ข้อมูลสินค้าได้มากขึ้นเช่น น้ำหนักของสินค้าประเภทอาหารสด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บาร์โค้ดประเภท One-dimensional (1D) barcodes used exclusively in general distribution and logistics

เป็นบาร์โค้ดแบบแท่ง (1D) ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยสามารถนำมาใส่รหัสสินค้าและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ณ จุดกระจายสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ (2D)

เป็นบาร์โค้ดที่สามารถบรรจุข้อมูลของสินค้าตามมาตรฐานสากล GS1 ได้ทุกประเภทโดยบาร์โค้ดมีขนาดกะทัดรัด

ข้อมูลเพิ่มเติม