มาตรฐานสากล GS1

มาตรฐานสากล GS1 เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกข้อมูลได้อย่างเฉพาะเจาะจงด้วยภาษาที่ใช้ร่วมกันในการชี้เฉพาะ-บันทึก-และแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ในซัพพลายเชน เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ โดยข้อมูลมีความถูกต้องและง่ายต่อการเข้าใจ